Skip to content

OTP - obligatorisk tjenestepensjon

Fra 1. januar 2022 gjelder disse reglene

  • Alle arbeidsgivere som plikter å ha en pensjonsordning skal spare minst 2 prosent av de ansattes inntekt fra første krone.
  • Minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i pensjonsordningen fjernes.
  • Aldersgrensen for medlemskap i pensjonsordningen er nå 13 år. 
  • Ansatte har rett på medlemskap i pensjonsordningen når inntekten overstiger 1 000 kroner, eller 10 000 kroner om din virksomhet er en skattefri organisasjon.
  • Unntaksregler for sesongarbeidere fjernes.
Du som arbeidsgiver må ha tilpasset dine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.

Det gamle regelverket vil fortsatt gjelde i overgangsperioden frem til du har tilpasset pensjonsordningene til det nye regelverket. Se nyhetssak på regjeringen.no.

 

Woman hand stethoscope pink piggy bank Isolated on white background. Health care cost. Financial state condition self assessment concept. Financial system checkup, savings for medical insurance costs

 

Blog comments