Skip to content

Våre tjenester

Vi tilbyr regnskapstjenester som bidrar til at du har et ryddig regnskap. Vi legger hovedvekt på personlig oppfølging og skaper gode relasjoner slik at du som kunde blir ivaretatt på en god måte.

  • Regnskapsføring A til Å for småbedrifter

  • Lønnsadministrasjon

  • Rådgivning på lønnsområdet

  • Fakturering

  • Skattemelding & årsoppgjør for AS

  • Revisjon bistand 

  • Konsulentoppdrag 

  • Stiftelse av selskap

  • Generelt rådgivning

Egenutviklet bilagslevering løsninger fra NT Regnskap AS

Vi er tidlig ute med å utvikle egen applikasjon og portal for bilagslevering via internett og mobiltelefoner.
Appen heter NTeBilag og kan brukes på smarttelefoner som kjører på Android og IOS (Apple)
I tillegg til mobilappen fins det egen portal for å levere bilagene elektronisk.

https://ntebilag.no/

 

NTeBilag