Informasjon vedr. konoranvirus

Betalingsfrister:

MVA januar og februar betales 10. Juni 2020

AGA mars og april: forfaller til betaling 17. august 2020.

Forskuddskatt for personlig næringsdrivende:

4. mai, 15. juli, 15. september og 16. november i 2020.


Kompensasjonsordning:


Hovedtrekkene: Kostnader nevnt som eksempler: • Lokaler (husleie) • Lys og varme • Vann og avløp • Forsikring • Leie av utstyr og transportmidler • Rentekostnader minus renteinntekter • Regnskapshonorar • Ev. andre uunngåelige kostnader Betingelse for utbetaling: • Omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned året før (20 % i mars) • Beregnet kompensajon under kr 5 000 per måned per juridisk person blir ikke utbetalt • Maksimal utbetaling per måned er 30 millioner per foretak. Kan bli høyere for store konsern. Hvordan beregnes kompensasjon: • Bedrifter som er pålagt å stenge: Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 % • Andre bedrifter: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader - 10 000 kr) x 80 % Gjelder ikke for: • Finansnæringen • Strøm og vann/Olje og gass • Selskaper som er under andre støtteordninger/private barnehager/flyselskaper • Foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai, med søknad og utbetaling månedlig.


Siden til å søke kompensasjon: https://kompensasjonsordning.no/26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

NT Regnskap AS nye åpningstider

Vi endrer våre åpningstider f.o.m 05/11/2020. Kontortid tilgjengelig for besøk: Mandag – Torsdag: 09:00 - 16:00 Fredag: 09:00 – 12:15

NT Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap

 

Mobil:     91 52 06 75
E-post:   post@ntregnskap.no​

Adresse: Elisabeth Grannemans vei 12
              1461 Lørenskog, Norge

Postadress​e:
C/O Trong Dinh Tran

Are Frodes vei 11

1461 Lørenskog 

 

 

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn Social Icon

© 2020

NT Regnskap AS